curs arbitre 2

L’estament arbitral de la I.F.B.T. (Federació Internacional de Beach Tennis) ha desenvolupat un curs en línia a nivell mundial, per tal que es  pugui seguir el curs sense necessitat de desplaçaments dels interessats. Aquest curs està impartit directament per la I.F.B.T.

El curs està orientat per a la formació teòric-pràctica perquè que puguin organitzar, dirigir i arbitrar tornejos de beach tennis seguint les normatives internacionals I.F.B.T.  en els seus respectius països.

Dirigit especialment per a tècnics i àrbitres d’esports de raqueta i per aquelles persones que coneguin l’esport del beach tennis i vulguin participar en l’organització d’esdeveniments esportius.

El curs està actualment disponible en castellà i anglès.
El preu és de 250 euros.

Temari Director Torneig:
Unitat 1
Rànquing Mundial
Unitat 2 – Tornejos
Exercici 1 – Petició Torneig
Unitat 3 – Reglament Tornejos
Unitat 4 – Estament Arbitral
Unitat 5 – Jugadors
Unitat 6 – Organització de tornejos
Exercici 2 – Organització tornejos
Exercici 3 – Round Robin
Exercici 4 – Classificació
Unitat 7 – Distribució premis
Unitat 8 – Categories
Unitat 9 – Fair Play
Unitat 10 – Regles del Beach Tennis
Unitat 11 – Història
Examen Final

Professor:
Joan Egea, és president del Comitè Internacional de Competició i Disciplina de la IFBT.

Josep Gil

Josep Gil, ha estat el primer àrbitre internacional català reconegut per la IFBT des del 2010. Reb de Joan Egea el Diploma acreditatiu.

Per a mes informació podeu contactar amb

info@abt.cat