Missió
La missió és el foment, promoció i desenvolupament de la pràctica del beach tennis a tot l’àmbit català.

Visió
La visió de l’Associació és la:
D’una associació en la qual és agradable i gratificant participar.
D’un projecte que és socialment responsable.
D’un projecte amb la igualtat home – dona en els òrgans de decisió.
D’un projecte accessible per a tots.

Valors
Hàbits saludables per la societat.
Esport per a joves.
Ús saludable i cívic de l’espai públic.
Forma d’integració de totes les cultures a través de l’esport.