Només per jugadors amb llicència ABTCat de Beach Tennis vigent.

En cas d’accident podeu demanar la comunicació d’accident al Jutge Àrbitre de la competició, o a l’ABTCat a través de info@abt.cat

L’ABTCat té contractada amb la companyia d’assegurances CATALANA OCCIDENT una pòlissa d’accidents pels seus usuaris, tècnics i voluntaris, amb vigència des de l’1 de gener fins al 31 de desembre 2020.

logo

Legislació Catalana

Les llicències esportives expedides per l’Associació Beach Tennis Catalunya tenen la vigència d’un any natural per les de temporada i de la durada de l’esdeveniment per les de dia.

Les llicències acompleixen amb les disposicions del Decret 58/2010 de 4 de maig 2010 de les entitats esportives de Catalunya, en els seus articles 153, 155 i 162.

Cap jugador podrà participar en els tornejos organitzats per l’ABTCat sense tenir la llicència esportiva vigent, expedida per la nostra organització.