Les parelles es dividiran en grups de tres que jugaran en fase de lligueta dos partits

Les parelles de més s’inclouran en els darrers grups, que per tant seran de quatre.

Per exemple:
– 21 parelles són 7 grups de tres.
– 23 parelles són 5 grups de 3 i 2 grups de 4.

En cada grup de tres es classifiquen les tres parelles per posicions (1r, 2n, 3r) segons les victòries aconseguides en la lligueta.

En els grups de quatre el quart queda eliminat.

Tots els classificats passen a un quadre final per eliminació on els segons i els tercers classificats s’enfronten amb tercers i segons classificats d’altres grups.

Els perdedors d’aquests encreuaments queden eliminats.

Els guanyadors s’enfronten als primers classificats dels grups inicials, i ja es produeixen encreuaments fins a la final.

D’aquesta manera es garanteix un mínim de tres partits per a tots els inscrits.

Es fomenta també que els principals caps de sèrie, sempre que guanyin la seva lligueta, no es creuïn fins a semis o final, però a la vegada no s’impedeix que parelles amb baix rànquing però bon nivell competitiu puguin classificar-se en primera posició de grup i passin a ser equivalent a caps de sèrie.

En principi, la durada dels partits serà la següent:

– partits de lligueta (fase de grups): un set al millor de 6 jocs.
– partits eliminatoris : Un set al millor de 7 jocs
– final: Un set a 9 jocs.

La durada dels partits podrà estar subjecte a canvis per l’organització depenent del nombre d’inscrits. En tot cas s’informarà abans de l’inici del torneig.