NORMATIVA DEL CIRCUIT ABTCat

Al fer la inscripció a les proves del circuit nacional el jugador/a acepta la següent normativa de competició:

1. PRESENTACIÓ AL TORNEIG:

Els jugadors hauran d’arribar 15 minuts abans de l’horari oficial de començament de les proves del campionat que s’hagin inscrit, a partir dels 15 minuts de retard el jutge àrbitre, podrà aplicar W.O. que puntuarà en punts negatius al rànquing català i internacional segons la categoria de la prova.

2. ANUL·LACIÓ PROVES I CAMPIONAT

2.1. En cas d’anul·lació de proves i/o del Campionat els jugadors i jugadores no tindran dret a demanar cap indemnització tant en proves nacionals com internacionals.
Únicament l’Associació Beach Tennis Catalunya retornarà els drets d’inscripció pagats fins 24 hores abans del campionat, sense cap deducció.

2.2. L’organització es reserva el dret d’anul·lació de les proves que no arriben a un mínim de vuit parelles.

2.3. Una vegada començades les proves si per motius climatològics s’hagués de suspendre la prova, els imports a retornar serien:

2.3.1. Sense començar cap prova del campionat, l’organització retornarà la totalitat de la inscripció.

Una vegada començada la primera prova del campionat:
2.3.2.-Campionat en fase de lligueta en primer partit, retorn del 50% de la inscripció.
2.3.3.- Campionat en fase lligueta a partir del segon partit retorn del 25% de la inscripció.
2.3.4.- Fase final d’eliminatòries sense dret de retorn. La finalització del torneig es programarà per una nova data que puguin participar la majoria de jugadors o parelles.

2.3.5.-A les quantitats retornades es deduirà l’import de 5 euros de la llicència de dia.

* Els jugadors no hauran de retornar la samarreta o el “welcome pack” rebut.

3.- PROVES AMB PREMIS ECONÒMICS

3.1.- L’organització es reserva el dret de l’anul·lació d’aquelles proves i/o campionat que no arribin a un mínim de vuit jugadors o parelles per prova o categoria, segons siguin d’individuals o dobles. Els jugadors/res no tindran dret a sol·licitar cap indemnització.
L’anul·lació es farà 48 hores abans del torneig, o bé en el moment de tancament de les inscripcions. Es comunicarà als afectats per l’email que hagin fet les inscripcions i es publicarà a la web de l’ABTCat (www.abt.cat)

Els premis econòmics seran pels Campions, finalistes i semifinalistes. (si excepcionalment l’organització decideix organitzar una prova amb menys de vuit parelles, només oferirà premis als campions i finalistes.)

3.2.- Les proves o campionat anul·lats abans o durant la competició pels motius indicats a l’apartat 2 no tindran dret a rebre premis en metàl·lic, únicament les devolucions que s’indiquen en l’apartat 2.

3.3.- Si durant el periode d’inscripció, els organitzadors es veuen obligats a modificar l’import dels premis, per motius justificats com pot ser per patrocinis, o altres decisions internes. Es comunicarà als afectats per l’email que hagin fet les inscripcions i a través del web de l’ABTCat.

3.4.- L’organització o subsidiàriament l’ABTCat garantirà el pagament complet dels premis anunciats en el moment del tancament de les inscripcions.

4.- PROVES AMB PREMIS EN ESPÈCIE

4.1.- Pel que fa als premis en material l’organització podrà canviar sense avís previ els premis per altres equivalents en import.

5.- ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS

5.1.- En fer la inscripció del torneig els jugadors accepten l’assegurança obligatòria d’accidents de l’Associació de Beach Tennis Catalunya que compleix amb les disposicions del Decret 58/2010 de 4 de maig 2010 de les entitats esportives de Catalunya, en els seus articles 153, 155 i 162.