El 16 de febrer es va produir un relleu a la presidència de la IFBT, Joan Egea President de l’ABTCat va ser nomenat President.
La IFBT està vivint un moment important d’expansió que Egea vol consolidar, per això el primer que s’ha fet és redactar i aprovar uns nous estatuts que permetin afrontar amb més força el futur.
“En aquesta nova etapa volem seguir ampliant els nostres afiliats en el món, i formar part d’organitzacions internacionals”
El president ha nomenat un Comitè Executiu (COMEX) format per Raffaello Fabbri (Itàlia) Vicepresident, Susy Manegatti (Itàlia) Secretària, Gemma Egea (Catalunya-Espanya) Tresorera i Michelle Bos (Estats Units) Vocal.
En les setmanes vinents s’anirà ampliant el COMEX amb nous membres per tal que hi hagi una més gran participació dels associats dels diferents països.
En aquest acte el Dr. Giandomenico Bellettini, va ser nomenat President d’Honor, amb tot el respecte i agraïment per la seva trajectòria en el desenvolupament del Beach Tennis, i haver estat fundador i president de la IFBT per vint-i-cinc anys. Bellettini va ser un avançat, que va definir les regles de joc que han perdurat tot aquest temps.