Les conseqüències de la pandèmia del Coronavirus ha obligat a prendre unes mesures dràstiques que han obligat a fer un confinament de la població cosa que ha afectat la pràctica esportiva.
Seguint les indicacions del Comitè de Direcció per a l’Emergència Sanitària de l’Ajuntament de Castelldefels que ha decidit cancel·lar tots els esdeveniments per als mesos de maig i juny. L’Associació Beach Tennis Catalunya ha pres la decisió de cancel·lar tots els tornejos programats fins a final de juny.
Això també afectarà el Campionat Mundial que havia de celebrar-se a Castelldefels del 2 al 5 de juliol, que queda cancel·lat. La Internacional IFBT està intentant re-programar-lo a un altre país a partir de setembre.
Quant a la resta de temporada intentarem re-programar tornejos, però caldrà tenir en compte com i quan es farà el desconfinament, aforaments, distàncies de seguretat i si s’instal·len guinguetes a les platges aquest estiu.
Tal com tinguem més informació us la farem avinent.

imatge disenyada by Freepik