L’Escola de Maestria de la I.F.B.T. organitza periodicament cursos d’Instructor de Beach Tennis, a través de les seves Entitats afiliades, aquests cursos poden ser per obtenir titulació Nacional o Internacional, que faculta per l’ensenyament d’aquest esport dins l’àmbit de la IFBT.

Aquest curs està orientat per a l’ensenyament de l’esport del beach tennis a les etapes d’iniciació.
Es tracta d’una formació teòrico-pràctica dirigida per col·laborar com a ajudants d’escola de beach tennis.
Dirigit especialment per a tècnics d’esports de raqueta i per aquelles persones que es vulguin iniciar en l’ensenyament del beach tennis i continuar la formació com a docent esportiu.

Ponent: Antonio Ridao

Dates curs:
13 octubre de 9:30 a 17:00 hores (aturada per dinar)
14 octubre de 9:30 a 14:00 hores

Temàri Curs Instructor:

 • Història
 • Modalitats:
 • Beach Tennis
 • Gym Racket
 • Volley Racket
 • Reglament del beach tennis
 • Equipament i materials
 • Tècnica del Beach Tennis:
 • Empunyadures
 • Posició d’espera
 • Cops Bàsics
 • Cops Avançats
 • Introducció a la tàctica del Beach Tennis:
 • Posició en la pista.
 • Senyes para començar el punt.

Curriculum Antonio Ridao:

Antonio Ridao és llicènciat INEF, professor d’educació física, professor de tennis, docent de IFBT (Màster Trainer), i ex-jugador d’alta competició de beach tennis.

Titulació:
L’ABTCat expedirà el títol d’Instructor de Beach Tennis IFBT.
Aquesta titulació està reconeguda per la IFBT (Federació Internacional de Beach Tennis).

Preus:
Si disposes de la llicència ABTCat vigent: 100 euros
Si no disposes de llicència ABTCat vigent: 150 euros

per a mes informació sobre els propers cursos podeu contactar amb

info@abt.cat