Durant tot l’any, l’ABTCat organitza campionats per tota Catalunya.

El calendari consta de diferents proves que seran puntuables pel rànquing català (ABTCat), i també proves internacionals (IFBT). Algunes estaran dotades de premi.

Hi podran participar els jugadors de categoria Pro i Amateur en les modalitats de dobles masculins, femenins i mixtes.

Per jugar, caldrà estar en disposició de la llicència esportiva de beach tennis, ja sigui la de temporada com la diària. La de temporada la pots demanar clicant la pestanya de Llicències.
Les llicències dia no cal demanar-les, es cobren el dia del torneig.

El preu de les proves serà pel 2018:

  • Categoria Pro: 15 euros una modalitat (*);5 euros la segona
  • Categoria Amateur: 12 euros una modalitat (*); 5 euros la segona
  • Llicència dia: 5 euros

(*) Modalitat: masculina, femenina i mixta.

-Preus subjectes a possibles canvis. L’ABTCat es reserva el dret de modificació dels preus si ho considera oportú.