Dades Generals de titular del lloc web

ASSOCIACIÓ BEACH TENNIS CATALUNYA
Centre Cívic Sant Andreu
Carrer Gran de Sant Andreu, 111
08030 Barcelona
www.abt.cat
info@abt.cat
NIF: G-65105793

Afiliada a la I.F.B.T. (Federació Internacional de Beach Tennis)

Inscrita Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 14325.

Inscrita en el Fitxer d’Entitats de l’Ajuntament de Barcelona.

Entitat integrant del Consell de barri de Sant Andreu.

Entitat declarada de Caràcter Social. (llei 37/1992)

Ús del lloc web

Les condicions d’accés i ús d’aquest lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús del mateix i dels serveis que s’hi ofereixen. L’usuari està obligat a no utilitzar el lloc web i els serveis oferts al mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei o en perjudici de tercers.

Les denominacions Associació Beach Tennis Catalunya – ABTCat així com altres signes distintius (gràfics o denominatius) que apareixen en aquest lloc web, són propietat exclusiva de l’Associació, que els té degudament enregistrats. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc oficial, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

En el lloc web de l’Associació l’usuari pot trobar diversos enllaços que el conduiran a pàgines web independents d’aquesta. L’única finalitat d’això és facilitar l’accés a unes altres fonts d’informació en Internet, relacionades amb les activitats esportives.

La inserció d’aquests enllaços en aquest lloc web està inspirada en el respecte als drets de propietat intel·lectual que, si escau, puguin correspondre als seus autors. Així mateix, l’establiment d’enllaços al lloc web de l’Associació ha de respectar els drets de propietat intel·lectual o industrial que són titularitat de l’Associació i estan ressenyats en aquestes condicions generals.

Protecció de Dades
Les dades que ens faciliti voluntàriament s’entendran prestades amb el seu consentiment, no sent tractades ni incorporades a cap fitxer de dades personals, a no ser que específicament es digui altrament en el qüestionari de recollida de dades, servint únicament per donar resposta a la seva consulta o bé per portar a terme la gestió sol·licitada.