L’ABTcat ha adoptat per la classificació nacional els grups i puntuació de la federació internacional.Tots els resultats de l’anterior classificació s’han modificat amb la nova puntuació.

Normativa de classificació

1. Tornejos aprovats i assignació de grup de puntuació

Tots els tornejos en el moment d’inscriure’ls al calendari oficial se’ls assignarà un grup de puntuació.

2. Grups de classificació

Els grups de classificació són:

Categoria Pro

  • World Cup Tour:                  WCT
  • Tornejos Nacionals:            NAT-Pro i NAT
  • Tornejos Internacionals:   Open-1, Open-2

Categoria Amateur/Advanced

  • Tornejos categoria Amateur: Adv.

Tots els tornejos WCT, Nat-Pro, Nat, Open-1, Open-2 i Adv.  jugats a Catalunya puntuen per la classificació mundial i per la nacional.

3. Normativa

  • Tots els jugadors i jugadores que participin en les proves inscrites en el calendari oficial de l’ABTCat entraran a la classificació general en les categories que disputin.
  • Puntuaran les vuit proves amb millors resultats dels darrers divuit mesos.
  • Puntuaran per la classificació nacional les proves internacionals I.F.B.T. jugades a altres països.

 

Taula de puntuació